SỐ SERI – NĂM SẢN XUẤT PIANO YAMAHA

An Piano xin phép gởi đến Quý khách hàng thông tin đầy đủ về số Seri đàn Piano Yamaha dòng Upright (piano đứng) và Grand Piano (đại dương cầm). Bao gồm thông tin năm sản xuất theo số seri đàn và nhà máy sản xuất.

***Lưu ý : một số đàn piano về Việt Nam vì mục đích nào đó mà bị làm giả số seri. Để tránh tình trạng đáng tiết này, quý khách hàng nên kiểm tra số seri được in trên thùng đàn và số seri ghi trên tờ giấy khai sinh được kẹp vào thùng đàn có khớp không.

SỐ SERI – NĂM SẢN XUẤT PIANO YAMAHA

Số Seri Đàn Piano Cơ cho ta biết về năm sản xuất, nơi sản xuất và model đàn. Khách hàng có thể tra cứu số Seri online sẽ hiển thị đầy đủ thông tin chi tiết đàn piano cơ.

 • Phần CHỮ : Thể hiện thông tin nơi sản xuất và kích thước đàn Piano Yamaha.
 • Phần SỐ : Thể hiện năm sản xuất.

Hầu hết Piano Yamaha nhập khẩu Nhật Bản về Việt Nam đều sản xuất từ năm 1970 trở đi, vẫn đảm bảo chất lượng và âm thanh nguyên vẹn.

Hãng Yamaha quy định ký hiệu số seri đàn piano như sau :

 • Seri 7 chữ số (hàng triệu), bắt đầu bằng 1 đàn được sản xuất năm 1970-1974
 • Seri 7 chữ số (hàng triệu), bắt đầu bằng 2 đàn được sản xuất năm 1975-1979
 • Seri 7 chữ số (hàng triệu), bắt đầu bẳng 3 đàn được sản xuất năm 1980-1984
 • Seri 7 chữ số (hàng triệu), bắt đầu bẳng 4 đàn được sản xuất năm 1985-1989
 • Seri 7 chữ số (hàng triệu), bắt đầu bằng 5 đàn được sản xuất năm 1990 trở lại đây.
 • Seri 7 chữ số (hàng triệu), bắt đầu bằng 6 đàn được sản xuất năm 2000 trở lại đây (hiện vẫn còn hàng fullbox).

Một số đàn Piano Yamaha có số seri 6 chữ số được sản xuất từ năm 1959 – 1970.

NHÀ MÁY SẢN XUẤT PIANO YAMAHA

Nhà máy sản xuất Piano Yamaha

Yamaha Piano hiện nay có 6 nhà máy sản xuất đàn piano lớn nhất thế giới. Đặc điểm Mã Model Đàn Piano Yamaha sẽ cung cấp thông tin về nơi sản xuất đàn.

 • MODEL Piano Yamaha bắt đầu bằng chữ “T”, Piano Yamaha sản xuất tại Thomaston, Georgia.
 • MODEL Piano Yamaha bắt đầu bằng chữ “U”, Piano Yamaha được sản xuất tại Nam Haven, Michigan.
 • MODEL Piano Yamaha bắt đầu bằng chữ “H”, Piano Yamaha được sản xuất tại China.
 • MODEL Piano Yamaha bắt đầu bằng chữ “YT”, Piano Yamaha được sản xuất tại Đào Viên, Đài Loan.
 • MODEL Piano Yamaha bắt đầu bằng chữ “J”, Piano Yamaha được sản xuất tại Jakarta, Indonesia.

Ký tự GH1GGH1FPGC1G hoặc GC1FP đóng trên thùng đàn thì đàn được sản xuất tại Thomaston, Georgia.

Nếu cây đàn piano của bạn có các ký tự: GA1EDGA1EGB1DGB1GB1K hoặc DGB1K thì được sản xuất tại Jakarta, Indonesia.

Và tất cả trường hợp còn lại không thuộc các ký tự như trên thì cây đàn piano Yamaha của bạn được sản xuất tại Hamamatsu, Nhật Bản.

 1. Model ” U ” sản xuất tại Japan: U1-U2-U3D; U1-U2-U3E; U1-U2-U3F; U1-U2-U3G; U1-U2-U3H; U1-U2-U3M; U1-U2-U3A, U30A, U30BL, UX30A, UX30BL, U300, U300S, U300SX,…
 2. Model ” W ” sản xuất tại Japan: W101, W102, W102BS, W104, W105, W106, W108, W110BC, WX3AWN,…
 3. Model ” YU ” sản xuất tại Japan: YUX, YUA, YUS, YUS1, YUS3, YUS5, YU3, YU3WN,…

BẢNG TRA CỨU CHI TIẾT SỐ SERI PIANO YAMAHA UPRIGHT

YAMAHAU1H1420000 – 31300001971 – 1980Upright
YAMAHAU1G1230000 – 14200001971 – 1972Upright
YAMAHAU1F1040000 – 12300001970 – 1971Upright
YAMAHAU1D110000 – 4100001959 – 1965Upright
YAMAHAU1E410000 – 10400001965 – 1970Upright
YAMAHAU1A3670000 – 44500001982 – 1987Upright
YAMAHAU2H1420000 – 31300001971 – 1980Upright
YAMAHAU2G1230000 – 14200001971 – 1972Upright
YAMAHAU2F1040000 – 12300001970 – 1971Upright
YAMAHAU2C410000 – 10400001965 – 1970Upright
YAMAHAU2D110000 – 4100001959 -1965Upright
YAMAHAU3H1420000 – 31300001971 – 1980Upright
YAMAHAU3G1230000 – 14200001971 – 1972Upright
YAMAHAU3F1040000 – 12300001970 – 1971Upright
YAMAHAU3D110000 – 4100001959 – 1965Upright

LIST ĐÀN Piano Yamaha UPRIGHT DÒNG CAO CẤP

Yamaha Dòng Cao Cấp là những model được sản xuất mới đây, với chất lượng gia công cap cấp và âm thanh tuyệt hảo. Nếu gia đình quý khách có điều kiện kinh tế tốt, nên chọn các dòng sau vì đàn còn rất mới hiện trạng như trưng bày.

YAMAHAU3M3250000 – 35800001980 – 1982Upright
YAMAHAU3A3670000 – 44500001082 – 1987Upright
YAMAHAU1M3250000 – 35800001980 – 1982Upright
YAMAHAU2M3250000 – 35800001980 – 1982Upright
YAMAHAU10BL45100000 – 47000001988 – 1990Upright
YAMAHAU30BL45100000 – 47000001988 – 1990Upright
YAMAHAYUA2700000 – 36800001978 – 1982Upright
YAMAHAYUS3250000 – 35800001980 – 1982Upright
YAMAHAYUX3250000 – 35800001980 – 1982Upright
YAMAHAUX33670000 – 46400001982 – 1988Upright
YAMAHAUX2000000 – 32000001975 – 1980Upright
YAMAHAW1062000000 – 32100001975 – 1980Upright
YAMAHAW1011950000 – 32100001974 – 1980Upright
YAMAHAW101B3210000 – 36700001980 – 1982Upright
YAMAHAW102BS3210000 – 45100001980 – 1987Upright
YAMAHAW104B3210000 – 36700001980 – 1982Upright

LIST PIANO GRAND YAMAHA 

HãngMODELSERINĂM SXPEDAL
YAMAHAG2B4700000 – 48900001988-19903
YAMAHAG3B4700001 – 48900001988-19913
YAMAHAG5B4700002 – 48900001988-19923
YAMAHAG3E4890000 – 53600001990-19943
YAMAHAG5E4890001 – 53600001990-19953
YAMAHAG3A4250000 – 47000001985-19883
YAMAHAG5A4250001 – 47000001985-19893
YAMAHAG760000 – 6000001954-19672
YAMAHAC3650000 – 10400001967-19702
YAMAHAC3B1230000 – 30100001971-19792
YAMAHAC53010000 – 42500001979-19853
YAMAHAC5B4700000 – 48900001988-19903
YAMAHAC5E4890000 – 53600001990-19943
YAMAHAC7600000 – 21500001979-19832
YAMAHAC7A3780000 – 47000001983-19882
YAMAHAC7B4700000 – 48900001988-19902
YAMAHAC7E4890000 – 53600001990-19942
YAMAHAS400B3580000 – 48500001982-19903
YAMAHAS400E4850000 – 53100001990-19943
YAMAHAS700E4790000 – 53100001989-19941989-1994
YAMAHAA15270000 – 53600001993-19943
YAMAHAA1S5360000 – 54600001994-19963

Dòng Grand Piano Concert Yamaha

MODELPEDALSERIAL. NO.YEAR 
A1R35360000 –1994-1999 
S4, S635310000 –1994- 
CF3600000 – 49900001967-1991 
CF III33750000 –1983 
CF III-S34990000 –1991

BẢNG TRA CỨU THEO NĂM SẢN XUẤT

MODELPEDALSERIAL. NO.YEAR 
U1D – U3C – U3D2 110000 – 410000 1959-1965 
U1E – U2C – U3E3 410000 – 10400001965-1970 
U1F – U2F – U3F31040000 – 12300001970-1971 
U1G – U2G – U3G31230000 – 14200001971-1972 
U1H – U2H – U3H31420000 – 31300001971-1980 
U1M – U2M – U3M33250000 – 35800001980-1982 
U1A – U2A – U3A33670000 – 44500001982-1987 
U10BL – U30BL34510000 – 47000001987-1989 
U10A, U30A34700000 – 53300001989-1994 
UX32000000 – 32000001975-1980 
YUA32700000 – 36800001978-1982 
YUS, YUX33250000 – 35800001980-1982 
UX1 – UX3 – UX533670000 – 46400001982-1988 
UX233830000 – 46400001983-1988 
UX10BL  UX30BL  UX50BL34600000 – 48500001988-1990 
UX10A – UX30A  UX50A34820000 – 53300001990-1994 
U100 – U30035330000 – 55600001994-1997 
UX100 – UX300 – UX50035330000 – 55600001994-1997 
YM1035560000 –1997- 
YU1 – YU3 – YU535560000 –1997- 
W101 – W102 – W10331950000 – 32100001974-1980 
W104 – W105 – W10632000000 – 32100001975-1980 
W101B33210000 – 36700001980-1982 
W102B – BW – BS33210000 – 45100001980-1987 
W103B – W104B33210000 – 36700001980-1982 
MODELPEDALSERIAL. NO.YEAR 
W106B – BM BB33210000 – 45100001980-1987 
W107B, BR BT33210000 – 45100001980-1987 
W108B, BS33210000 – 45100001980-1987 
W109B, BT33210000 – 45100001980-1987 
W110BA, BC, BD, BW, BB, BS33780000 – 45100001983-1987 
W120BS, BW34000000 – 45100001984-1987 
W201, B, BW, Wn32700000 – 49000001978-1990 
W202, B, BW, Wn32700000 – 49000001978-1990 
W100Wn, WnC35060000 – 53700001991-1994 
W500Wn,  WnC35040000 – 53300001991-1994 
W100MO, MW, MC35280000 – 55300001993-1997 
W110WnC35370000 – 55300001994-1997 
MC101  MC20134100000 – 43900001985-1986 
MC202  MC203  MC20434100000 – 44500001985-1987 
MC30134100000 – 45800001985-1988 
MC108C, E, O, H, W34350000 – 48900001986-1990 
MC10BL, MC10Wnc  MC10Bic34540000 – 48900001988-1990 
MC10A34860000 – 53300001990-1994 
MC1AWnc34860000 – 53300001990-1994 
MC1ABic34860000 – 50800001990-1991 
WX1A34860000 – 50800001990-1991 
WX3A  WX5A34860000 – 53300001990-1994 
WX102R WX106W34150000 – 45900001985-1988 
W116BT, WT, HC, SC,34650000 – 48600001986-1990 
L101, L10232950000 – 46300001979-1982 
MODELPEDALSERIAL. NO.YEAR 
LU101W33670000 – 54000001982-1985 
F101,F10233590000 – 41700001982-1985 
F103BL,AW33790000 – 41700001983-1985 
MX100R – MX200R34250000 – 47300001986-1989 
MX300R34590000 – 47300001988-1989 
MX100M       MX200M     MX300M34730000 – 49300001989-1990 
MX101, R MX202, R MX303, R34930000 – 50800001990-1991 
MX90BL, RBL, Wnc, RWnc, Bic34610000 – 47300001988-1989 
MX30RS34730000 – 49800001989-1991 
MX31RS34980000 –1991- 
SX100, R 4730000 – 49800001989-1990 
SX101, R 4980000 –1990- 
HQ90 5280000 – 53200001993-1994 
HQ90B 5320000 – 55100001994-1996 
HQ90SXG, XG 5510000 – 55600001996-1997 
HQ100BWn HQ300B 5370000 – 55100001994-1996 
HQ100SX HQ300SX 5420000 – 55100001995-1996 
HQ100SXG HQ300SXG 5510000 – 55600001996-1997 

Piano Yamaha Grand

MODELPEDALSERIAL. NO.YEAR 
NO.20240000 – 600001947-1953 
G2A, G3A, G5A260000 – 6000001954-1967 
G2D, G3D, G5D2600000 – 12300001967-1971 
G2E, G3E, G5E21230000 – 42500001971-1985 
G2A, G3A, G5A34250000 – 47000001985-1988 
G1B, G2B, G3B, G5B34700000 – 48900001988-1990 
G1E, G2E, G3E, G5E34890000 – 53600001990-1994 
C32650000 – 10400001967-1970 
C3B21230000 – 30100001971-1979 
C3, C523010000 – 42500001979-1985 
C3A, C5A34250000 – 47000001985-1988 
C3B, C5B34700000 – 48900001988-1990 
C3E, C5E34890000 – 53600001990-1994 
G7260000 – 6000001954-1967 
C72600000 – 21500001967-1975 
C7B22150000 – 30100001975-1979 
C733010000 – 37800001979-1983 
C7A33780000 – 47000001983-1988 
C7B34700000 – 48900001988-1990 
C7E34890000 – 53600001990-1994 
S400B33580000 – 48500001982-1990 
S400E34850000 – 53100001990-1994 
S700E34790000 – 53100001989-1994 
A135270000 – 53600001993-1994 
A1S35360000 – 54600001994-1996

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *